Alba Iulia orasul nostru de altãdatã

Scopul proiectului: familiarizarea elevilor cu muzeul:
   ca institutie;
   cunoasterea specificului, a rolului acestuia;
   aprofundarea, reconstituirea istoriei orasului în care elevii s-au nãscut si trãiesc prin comunicare si activitãti practice.

Beneficiari: elevii clasei a III-a B si ai clasei a IV-a E Step by Step
Imagini de la :
- vizite la muzeu (octombrie, 2009)
- sezãtoarea istorico - literarã desfãsuratã cu ocazia Zilelor Scolii „V. Goldis” (noiembrie, 2009)